Сума/ліміт кредитів, що надаються одному члену кредитної спілки (в тому числі споживчі):

мінімальна - 2 000,00 гривень, максимальна - 600 000,00 гривень.

Строк кредитування – від 1 місяця до 5 років.

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних - від 79,54% до 125,23% (залежить від підвиду та строку кредиту).

 

Реквізити для сплати кредиту по перерахунку (через банк):

Отримувач: Кредитна спілка "СуперКредит"Код ЄДРПОУ отримувача: 37917325
Рахунки отримувача: 

1. UA663052990000026507046200241в АТ КБ «ПриватБанк»

2. UA113808050000000000265041486 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

3. UA793204780000026503743584627 в АБ «Укргазбанк»

Призначення платежу:«Сплата по кредиту № СК-…. від __.__.20__ р. за ____________(ПІБ позичальника), ____________ (ІПН позичальника), ______________ (тел.позичальника)»

Як сплачувати кредит через термінал Приватбанку:

- вибираєте: Банківські послуги - Інші операції - Платіж за реквізитами (від фіз.осіб)

- в стрічці «Пошук за назвою або реквізитами» набираєте: СУПЕРКРЕДИТ

- обираєте: СПЛАТА ПО КРЕДИТУ, вводите номер договору, дату договору, суму платежу

 

Схеми споживчого кредитування та умови отримання акційної пропозиції     Завантажити в PDF

Підвиди споживчих кредитів та процентні ставки по ним       Завантажити в PDF

1. Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту            Завантажити в PDF

2. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)   Завантажити в PDF

3. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу)   Завантажити в PDF

4. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту,

забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості      Завантажити в PDF

 

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”. Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яку розміщено в таблиці «Підвиди кредитів членам кредитної спілки та процентні ставки по ним», та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.3.2.1.4. Положення про фінансові послуги.

 Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

•  платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту;

•  платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України;

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України;

- поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

 

Інформація, що надається клієнту до укладання договору споживчого кредиту

Інформація, що надається клієнту до укладання договору кредиту на який не поширюється дія ЗУ "Про споживче кредитування"

Архів інформації, що надавалася до укладання договору

 

Гіперпосилання на правила надання фінансових послуг, де розміщено умови договорів про споживчий кредит та Положення про фінансові послуги, яке є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитною спілкою -

http://www.supercredit.kiev.ua/pravula-poslyg

 

Порядок взаємодії із споживачем та іншими особами при врегулюванні простроченої  

заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)  завантажити в pdf

Порядок повідомлення кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг

при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений

представник     завантажити в pdf

Порядок та умови відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору     завантажити в pdf

Умови, за яких кредитодавець  розпочинає дільність із врегулювання простроченої заборгованості     завантажити в pdf

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості     завантажити в pdf

Архів: Попередження про можливінаслідкизгідноіззаконодавствомУкраїни для споживачів у разі користування споживчим кредитом / кредитною лінією, загальний розмір за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, або у разі невиконанняобовʼязківзгіднозтакимдоговором, що діяло до 04.10.2022 / Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування споживчим кредитом / кредитною лінією або у разіневиконання обовʼязків згідно з таким договором, що діяло до 04.10.2022 / Умови, за якихкредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, що діяли до 04.10.2022 / Порядок взаємодії із споживачем та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки) до 04.10.2022 / Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості   завантажити в pdf

 

 

 

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання догвоору, строки та умови повернення коштів 

Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту

 

Схеми надання комерційних і фермерських кредитів та умови отримання акційної пропозиції      Завантажити в PDF

Підвиди комерційних кредитів, кредитів на ведення фермерських господарств та процентні ставки по ним 

 Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться у Положенні про фінансові послуги, яке є внутрішніми правилами, якими визначено умови та порядок надання тих видів фінансових послуг, що надаються клієнтам кредитної спілки, та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі «Правила надання фінансових послуг».

 

Підвиди кредитів іншим кредитним спілкам та процентні ставки по ним

Інформація, що надається клієнту до укладання договору кредиту іншій кредитній спілці

Архів: Схеми споживчого кредитування та умови отримання акційної пропозиції від 07.07.2022Схеми споживчого кредитування та умови отримання акційної пропозиції від 05.02.2022; Інформація про послуги з надання споживчих кредитів та їх різновидиПідвиди кредитів, що надавалися членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкамСхеми кредитування та умови отримання акційної пропозиції від 07.01.2022Підвиди комерційних та фермерських кредитів та річні процентні ставки за ними від 07.01.2022

 

Інформація про порядок і процедуру захисту персональних даних

УВАГА: МИ НЕ ПРАЦЮЄМО З КРЕДИТНИМИ ПОСЕРЕДНИКАМИ ТА КОЛЕКТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ !

Правила співпраці з особами, які надають супровідні послуги за договорами про споживчий кредит

Місцезнаходження та режим роботи центрального офісу:

 

01033, м.Київ, вулиця Жилянська, будинок 68

приміщення 321, кімната 3     (21-й поверх)

 

Пн-Пт: з 09:00 до 17:00, без обідньої перерви, Сб-Нд - вихідні

--------------------------------------------------

Відділення - індивідуальний режим роботи