ДОКУМЕНТИ:

СТАТУТ

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ    (переглянути у Word)

ВИПИСКА З ЄДР   (переглянути у Word)

 

ЛІЦЕНЗІЯ З НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ,  В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ:

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження № 706 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.03.2017 року Про видачу Кредитній спілці "СуперКредит" ліцензії на провадження госмодарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)Дата видачі ліцензії: 23.03.2017 року. Статус ліцензіїчинна, безстрокова

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ:

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії:Розпорядження №162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017 року «Про актуалізацію інформації в Державному реєстрі фінансових установ щодо діючих ліцензій деяких фінансових установ, у зв’язку зі зміною назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню». Дата актуалізації інформації щодо діючої ліцензії: 26.01.2017 року. Статус ліцензіїчинна, безстрокова.

На виконання вимоги п.п.10) п.2 р.II Положенняпро розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затвердженого РозпорядженнямНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 19.04.2016№825повідомляємо, що відносно кредитної спілки не порушувалося провадження у справі про банкрутство та не застосувалася процедура санації

Архів документів: Виписка від 24.06.2020 / (Виписка від 24.06.2020 у Word) / Витяг від 24.06.2020 Статут від 30.08.2016р. / Свідоцтво фінустанови 17.12.2013 / Свідоцтво фінустанови 17.12.2013 Word / Ліцензія на депозити  від 10.11.2015 / Ліцензія на депозити  від 10.11.2015 Word / Виписка з ЄДР від 27.11.2013 Word / Виписка з ЄДР від 27.11.2013


ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ:

Спостережна рада:

1. Забузний Олег Вікторович - голова спостережної ради

2. Колонюк Володимир Васильович - секретар спостережної ради

3. Білак Ілона Сергіївна - член спостережної ради

4. Дорошенко Світлана Петрівна - член спостережної ради

5. Гойденко Оксана Олегівна - член спостережної ради

Правління:

1. Дорошенко Богдан Петрович - голова правління

2. Мурий Володимир Миколайович - заступник голови правління

3. Корчак Юлія Вікторівна - секретар правління

Архів інформації про органи управління

Власники істотної участі (у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою) відсутні.

 

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2020 р.
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2020 р.
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2020 р.
4. Звіт про власний капітал 2020 р.
5. Примітки до річної фінансової звітності 2020 р.
6. Звіт незалежного аудитора 

Архів річної фінансової звітності та аудиторських звітів

ЦЕНТРАЛЬНИЙ  ОФІС:
01033, м.Київ, вулиця Жилянська, будинок 68

приміщення 321, кімната 3     (21-й поверх)

Пн-Пт: з 09:00 до 17:00, Сб: з 09:00 до 15:00
без обідньої перерви, Нд - вихідний

--------------------------------------------------

Відділення - індивідуальний графік роботи